Föreningen GothCon kallar härmed till årsmöte.

Välkommen till årsmötet för Föreningen GothCon!

Plats: Studiefrämjandets hus Falken, Falkgatan 7, 416 67 GÖTEBORG
Lokal: Storan
Tid: Söndagen 2012-09-02 kl.14:00.

Vi kommer precis som vanligt bland annat välja en ny styrelse, diskutera föreningens ekonomi samt besluta huruvida nuvarande styrelse skall få ansvarsfrihet eller ej. Precis som tidigare år kommer vi inte heller välja någon ny stab på årsmötet, dock kommer valberedningen presentera sitt förslag till ny stab.

Vi kommer även diskutera en tydligare beskrivning av vem som räknas som medlem i föreningen samt diskutera att eventuellt lägga om vårt verksamhetsår så vårt bokslut sker sista juni istället för sista augusti.
Allt detta framgår i dagordningen.

Vill även påpeka att mötet är öppet för alla, även om det endast är medlemmar som har rösträtt, så ta med er potentiella rekryter till mötet.

BilagaStorlek
dagordning_-_arsmote_-_2012-09-02.pdf267.58 kB