Ny styrelse i GothCon!

GothCon hade årsmöte den 17 september och valde då ny styrelse.

Från vänster i bild:
Julius Printz (vice ordförande)
Albin Frödell (ledamot)
Elin Tinglöf (sekreterare)
Cecilia Hällstrand (kassör)
Hampus Nordin (ordförande)
Marcus Palm (ledamot)

Föreningen valde också en ny valberedning bestående av:
Emma Carlström (sammankallande)
Andreas Granander
Ana Hirv
Otto Kahne

Till revisorer valdes:
Alexander Hallberg
Magnus Haglund