Extra årsmöte för Föreningen GothCon

Välkomna till extra årsmöte för Föreningen GothCon.
Vid det ordinarie årsmötet antogs två motioner vilka innehöll stadgeförändringar. Alla stadgeförändringar skall behandlas på två årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Bifogat finner ni dagordning och motioner som årsmötet ska behandla. Notera att motion två som gäller medlemskap i sverok endast skall behandla p. 2 ang. stadgeändringen. p. 1 om själva medlemskapet är redan beslutat och p.3 drogs tillbaka under förra mötet.

Årsmötet kommer efterföljas av ett stabsmöte och en kickoff för staben. Mer info om detta kommer senare.

Datum: 5 september 2015
Tid: Kl. 16.00
Plats: Sesams lokal på Citytorget, Kortedala

BilagaStorlek
foreningen_gothcons_extra_arsmote_2015.pdf954.15 kB
dagordning_-_extra_arsmote_-_2015-09-05.pdf209.43 kB