Årets logga - frågor och svar

Vi har fått en återkommande fråga gällande vår tävling.

F: Får man skicka in fler än ett bidrag?
S: Ja! Självklart får man det, så länge tävlingsbidragen uppfyller tävlingsreglerna.

Den här posten kommer uppdateras löpande i händelse av att vi får fler återkommande frågor.