Kallelse till extra årsmöte

Välkommen till Extra årsmöte i Föreningen GothCon.

Vad: Extra årsmöte och Post GothCon-möte
När: 12:00, söndag 5/5
Var: Studenternas hus (Kåren)

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Fastställande av röstlängd

5. Mötets utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Val av justerare (2st)

8. Val av rösträknare (2st)

9. Stadgeförändring - Ändring av verksamhetsår (Andra röstningsomgången)
Förslaget är att ändra föreningens verksamhetsår. Nya datum som är föreslagna är så att verksamhetsåret löper mellan 1/7 och 30/6. Detta för att underlätta för föreningen och kunna hålla årsmöten tidigare än början av september.

10. Mötets avslutande