Kontakt

Har du åsikter om GothCon? Tips på hur vi skulle kunna bli bättre? Arrangemang som du skulle vilja se? Klagomål? Beröm? Saker som du skulle vilja hjälpa till med? Kontakta oss!

Allmäna frågor kan alltid mailas till info@gothcon.se.

1 + 8 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.