GothCon XVIs logotype

GothCon XVIs logotype

Konstnär: Henrik Tamm